is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het PHLOGISTON. 61

als ik bevorens zeide , en, waare het niet, dat ik vreesde mijne Verhandeling buiten noodzaake merkelijk te vergrooten, ik zoude ze met de overredenfte Proeven een voor een kunnen ftaven. Dan , die geen vreemdeling is, in de fchriften der beste hedendaagfche Schrijvers, en tevens de Scheikunde in derzelver uitgeftrektheid beoefend, zal, zoo ik mij niet bedricge, geene der Hellingen in twijffel trekken, en daarom is het, dat ik terftond ter beantwoording der fesde Vraag zal overgaan.

§. XLII.

Zesde Vraag.

Hebben de zoo even opgegeeve, op zekere proeven gegronde , Stellingen eenige betrekking op, en invloed in de verfchijnzelen , welke de Voorftanders van het Phlogifton gewoon zijn afteleiden van de aan- of afwcezigheid van dit beginzel in de Lighaamen, en kunnen dezelve vertrekken ter nadere opheldering en meer proefondervindelijke verklaaring van die verfchijnzelen , en dus tevens ter wederlegging der aangevoerde bewijsredenen voor het beftaan van het Phlogiflon?

Ge-