is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0o A. P. NAHUYS,

eigenfchappen , welke door de Voorftanders van het Phlogiston aan het zelve word toegekend, mist, dat naamlijk de brandbaare Lucht onbekwaam is de Metaal-kalken in den ftaat van een waar Metaal te herftellen (V).

Want , of fchoon de Proeven, door dien Heer in het werk gcftcld, en omftandig ter aangehaalde plaatse befchreeven, in alle opzigten waar kunnen zijn , dat ik niet ontkenne, kan ik echter niet zien , dat door deeze Proeven , alleen met het Zilver in het werk gefield, wederlegd zijn alle de overige Proeven, met verfcheide andere Metaal-kalken, door de Heeren Priestley , Kirwan, en andere genomen. Iaa ik maak voor mij ook geene de minfte zwarigheid om te erkennen, dat de brandbaare Lucht het vermogen om Metaal-kalken te herftellen , even zoo, als alle brandbaare Lighaamen , fchijnd te hebben, zonder nochtans toe te flaan , dat de brandbaare Lighaamen , en dus ook de brandbaare Lucht waarlijk dit vermogen bezitten , en daarom het beginzel der brandbaarheid zouden uitmaken,

Qo~) Sennebier, fur l'air inflammabk, Pag. 341. &fuivi

§. LIV,