is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186" Tweede AND WOORD

voelen , het welk zijn opvolger Stahl daar omtrent aangenomen , en aan de Scheikundigen als eene Leerftelling gegeeven heefc.

§• 4-

Het was dan op het voetfpoor van Beccher en andere vroege Scheikundigen, dat Stahl , wel is waar, het Vuur als eene bijzondere hoofdftof in de Natuur befchouwde , dan hij onderfcheidde dit beginzel op eene tweeè'rlije wijze te kunnen beftaan: namentlijk in eenen vrijen , en in eenen vasten ftaat; het laatfte had, volgens zijn gevoelen, dan plaats, .wanneer het vrije of het hoofdftof lijk Vuur met eene aardachtige zelfftandigheid verbonden was ; door welke vereenir ging het zelve van zijn veerkracht ontdaan, en tot den ftaat van vastheid gebracht werdt, en in het algemeen zodanige eigenfchappen bekwam , die het van het hoofdftóffelijke of vrije Vuur ten eenemaal deeden onderfcheiden. Deeze verbintenis van het vrije Vuur met eene aardachtige ftoffe, gaf hij den naam van Phlogiston ; en onderfcheidde het zelve dus hier door van dat gene, 't welk hij als het hoofdftoflijk of vrije Vuur wilde hebben aangemerkt.

Het