Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6" Tweede AND WOORD

als het dienstig is om de rotting en ontbinding dier ftoffen en Zoutdeelen van de aarde te bevorderen, die door de Planten bij haare groeijing worden aangetrokken, en gefchikt zijn

om haar het Phlogiston aantebrengen. De

zuivere Lucht die de Planten uitgeeven, kan men dan befchouwen voord te komen, van het Zuur of Zout dat door de Planten uit de aarde is opgenomen, en waar van zij het Phlogiston hebben aangetrokken; dus van een Zuur dat door de Planten gedephlogisteerd'geworden is, en 't welk zig van dezelven, als haar overtollig, affcheidc, wanneer het door middel der Zonneftraalen gelegenheid vindt om zig met de ftoffe der warmte te vereenigen ,

en Luchtvormig te worden ; terwijl men

eindelijk de ontvlambaare Lucht die de Planten bij de verbranding opleeveren, kan toefchrijven aan het Phlogiston dat, ingevolge deeze ftelling, altoos in eene groote hoeveelheid bij de Planten aanweezig is, en een klein gedeelte Zuur, dat altoos met de Planten vereenigd blijft; dat is een zodanig het welk nog niet gedephlogisteerd geworden is, of het welk geene gelegenheid gehad heeft om Luchtvormig te worden.

Sluiten