is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 85

ingevoerd. Van Heidenfche Feestdagen werden Christelijke gemaakt , en zelfs in de ambfskleding van Bisfchoppen veel van de Heidenen overgenomen. Tot al hetwelk de zucht, om voor de Heidenen, die de eenvouwigheid van den Christelijken eeredienst meermalen befchimpt hadden, niet onder te doen,veel heeft toegebracht (*).

De fpoedige vermenigvuldiging der Christenen vorderde reeds van zelf het ftichten en vergrooten van hunne Godsdienftige gebouwen, doch de ijver van konstantyn , die daar door blijken van zijne hoogachting voor den Godsdienst wilde geven, deed hem heerlijke gebouwen, van niet minder grootschheid en kunst, dan de Heidenfche Tempelen vertoond hadden, bijzonder in zijne nieuwe Hoofdftad Konftantinopolen, ftichten, aan welke ook dra de naam van Tempelen gegeven werd. Onder dezen was de voornaamfte de Kerk, welke hij aan de gedachtenis der Apostelen toewijdde, en die eusebius ons breedvoerig befchreven heeft (f). Zij was ongemeen hoog, van binnen en buiten met marmer bekleed; het dak van binnen befchoten, en met goud overtrokken , maar van buiten gedekt met verguld koper, hebbende een traliewerk insgelijks van verguld

ko-

(*) Het Werk van conyers middleton, omtrent de overëenkomften van het Pausdom met het Heidendom, is bekend, en verdient hier nagelezen te worden. Men zie ook het Specimen Histor. de Causfis Superfit, inter Chris' tianos van den Hoogleeraar g. bonnet. Utrecht 1753. 4to.

(t) Va. Conftant. Libr. IV. Cap. 58. fqq.

F 3

III

BOEK II

Hoofdft. na C. G. Taar3i3. tot 337.

Prachtige Kerken.