is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

boek

V

Hoofdft. na C. G. Jaar 363. tot 476.

III

boek VI Hoofdft. na C. G. Jaar 363. tot 476.

Algemee-

asS KERKELIJKE

maar bovendien prijst fotius (*), zijnen aangenamen en fierlijken ltijl. Welk ambt philostorgius bekleed heeft, en wanneer hij geftorven is, is geheel onbekend. In XII Boeken fchreef hij eene Gefchiedenis, beginnende met konstantyn den Grooten, en vervolgd tot het jaar 425. De eerfte letters van elk dezer Boeken maakten , faamgenomen, zijnen naam uit. Wij hebben 'er niets van dan een uittrekzel bij fotius, zijnde het overige verloren geraakt, waarfchijnlijk, omdat de Katholijken, of Rechtzinnigen , dit werk verachtten, als zijnde te zeer ten voordeele der Eunomidnen ingericht. Men zie verders het gene wij van hem gefchreven hebben, in het Ifte Deel, Inleid. Bladz. XLIX en L.

ZESDE HOOFDSTUK.

Inwendige gefteldheid der Christen-Kerk, aanziender Geestelijkheid, gezag der Bisfchoppen. Kluizenaars en Monniken. Toeneming van het Bijgeloof. Behandeling der H. Schriften enz.

Van den oorfprong van het Christendom af, hadden de Leeraars der Christenen, die den Apostelen onmidlijk opvolgden, door de eerwaardigheid hunner zeden, eenen grooten invloed op de gemeenten: De Opzieners der gemeenten beftuurden, zoo lang

de

(*) Cod. 40.