is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftïö KERKELIJKE

III

boek

VI Hoofdft. na C. G. Jaar 363. toe 476.

Overeenkomstvan het Christelijk met het HeidenschBijgeloof

Het gene tertullianus aanroert, van de gelijkheid van zoodanige bijgelovige Christenen met de Heidenen, verdient in de tweede plaats onze aanmerking. Wij hebben reeds in ons IVde Deel, Bladz. 84. aangemerkt, hoe zedert de tijden van konstantyn den Grooten de Christenen de Heidenen in de uitwendige pracht en ftaatlijkheid van den Godsdienst hebben begonnen na te volgen; wij hebben hetzelfde aangemerkt, ten aanzien van de verëering der Heiligen (*) , en derzelver Overblijfzelen (f); over het algemeen hebben de Proteftantfche Schrijvers niet verzuimd, van deze aanmerking gebruik te maken tegen de Roomschgezinden, dat hunne Kerkplegtigheden van eenen Heidenfchen oorfprong zijn Q$j. Doch ook deze zelve maken geene

rum de cultus religiofi objecto traditionem, Disputatio, qua demonflratur, vetuftisfimis ad a. DCCC. Christianis ignotos et inufitatos fuisfe eos cultus, quos nunc in Romana Communione j'olent Eucharistie, Sanctis, Reltquiis, Imaginibus et Crucibus dcferre Geneva 1664. 4» De Imaginibus Libri IV. Lugd. Bat. 1642. 8. jacob basnage: Histoire de FEglife, Troijicme Partie, contenant ce qui regarde fon culte Libr. XVIl-XXIII. Tom. II. pag. 907. 1385.

(*) Boven Bladz. 169. (f) Bladz. 190.

(5) Hier toe behooren peter mussard, een Predikant te London: Conformitès des Ceremonies modernes avec les anciennes, ou Fon prouve par des Autorités intontestables, que les Cérémonies de F Eglife Romaine font empruntées des Paijens, 1679. herdrukt Amfterdam

1744.