is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 8^

door eenen Heer van het Hof van deze reize af te houden , onder voorwendzel , dat de Hoofdftad , onrustig zijnde, zijne tegenwoordigheid behoefde; zelfs haalde hij eusebius op zijne zijde over. Als dan chrysostomus, met goedvinden zijner Kerkvergadering, in zijnen naam, drie Bisfchoppen naa Afië zond, onder welken ook palladius, Bisfchop van Helenopolis, aan wien men deze berichten te danken heeft (*) , verfcheen eusebius niet éém voor hen, met de getuigen, die hij zou bijbrengen; antoninus overleed kort daar na. Evenwel bega! zich chrysostomus , op dringend verzoek van d( Geestlijkheid te Efeze,\\s ook van verfcheidene na burige Bisfchoppen, eindelijk, in het jaar 401, der waards, offchoon hij zieklijk, en het in den winte was. Te Efeze eene vergadering houdende, va omtrent 70 Afiatifche Bisfchoppen, bevond hij daa twee partijen, over de vervulling van het openftaan de Bisdom, welke hij niet kon verëenigen, waaröi hij, met goedvinden der Synode, zijnen Diako heraklides tot Bisfchop dezer ftad inwijdde. Toe werd de zaak van antoninus, op de Sijnode, te • tafel gebracht. Zes Bisfchoppen, die hunne amt ten van hem gekocht hadden, werden afgezet, e kregen, op hun verzoek, op last van het Sijnode hun geld terug, maar behielden van hunnen Gee< telijken ftand alleenlijk, dat zij met de overige Gee; telijken het Heilig Avondmaal binnen het Alta: mogten gebruiken. In hunne plaats werden ande,

waa

(*) Dial. de Vita S. Joh. Chryfost. p. 125. F 3

Hf

BOEK

VII

Hoofdft. na C. G. jaar 363. 'mt 476.

r 1 r

1 t 1 r

ti »

r

•e v