is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 77

van frumentius, tot eerften Bisfchop der Ethi'ópïèrs (*). De Mektiaanfche Scheuring in Egypte, waar van wij den oorfprong elders (f) verhaald hebben, duurde nog fteeds voort. Derzelver ftichter, meletiüs, had zich wel, volgends befluit der Niceifche Kerkvergadering, met den Bisfchop alexander. verzoend en verëenigd; maar toen hij, omtrent dien tijd, als athanasius Bisfchop geworden was, overleed, benoemde hij vooraf, tegen den wil der gemelde Kerkvergadering, eenen opvolger in zijn Bisdom, joannes ( § ). Hier door werden de Meletianen, die van den Bisfchop alexander zeei verdrukt waren, in hunne halftarrigheid verfterkt. alhoewel de geheele twist enkel Kerkelijke Rechter en Geestlijke ambtsverrichtingen betrof. Zij begonnen weder hunne afzonderlijke vergaderingen te houden , waar door de onrust in Egypte grooter werd. dan ooit. athanasius wendde alles aan, om de zelve te beteugelen : onderwijs , vermaningen , j; zelfs dwangmiddelen tegen de wederfpanningen. Hi bezocht, ten dien einde, meermaalen de nabuurig Kerken; waarbij hem velen van. zijne Ouderlingei en Kerkendienaaren, en niet weinige inwooners vai Alexandri'è, verzelden. Zulke togten waren juist nie de gefchiktfte middelen, om de verftooring van dei vrede te vermijden; voornaamlijk dewijl men de ge zindheden van den Bisfchop kende. Dus gebeurd! het ook, bij zulk een bezoek, dat een Kerkedienaa

ei

(*) Deel IV. BI. 204. (f) Deel IV. £1. np. (§) sozom, Libr. II. Cap. 21.

III

boek

VIII Hoofdft. na C. G. Jaar 363. tot 476.

tegen de Meletianen in Egypte.

1

i

1

i