Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 23

af,-geheel aan zich zeiven overgelaten; de Britten, die zich vortigern ten Koning hadden verkozen, waren buiten ftaat, om zich, tegen de invallen der Pieten en Schotten uit het noordelijk gedeelte , te beveiligen, waarom zij de Sakfen, die hen echter reeds lang zeiven, door hunne zeeroverijen en ftroperijën, ontrust hadden , te hulp riepen, die dan ook, omtrent het jaar 448, onder hengist en horst , verëenigd met de Anglen en Jutten, in drie fchepen derwaards overftaken. Dezen, de Pieten en Schotten gelukkig verdreven, en vervolgends meer onderftand uit hun Vaderland, het tegenwoordig Holftein, en de aangrenzende Zeekusten langs de Noordzee, gekregen hebbende, beoorloogden d( Britten zeiven, en maakten zich, van tijd tot tijd, meester van het geheele Zuiden van Britanië, welk oorfpronglijke inwoners de wijk namen naa het te genwoordige Prinsdom van Wallis of Walles, al waar hunne nakomelingen, de Kymren, nog hunm oude landtaal gebruiken. Vele anderen namen di wijk naar het tegenover liggende Gallifche Land fchap Armorica, hetwelk naar hen den naam kreei van Klein - Britannië, Britannia Minor, Bretagnt De overwinnaars van Britannië waren Anglen en Sak fen, en Jutten, doch de naam der laatflen ging fpoedii verloren, en die der beide andere Volken fmolten famei in den naam van Angel - Sakfen, hetwelk eindelijk alleen in Engelfchen, Engeland, veranderd is. D Angel-Sakfen dichtten, in het eerst, zeven Koning rijken in het Eiland, Kent, Susfex, Wesfex, e Esfex , ( Zuid- West - Oost - Sakfen,) Northumbe> B 4 land

III

BOEK

X

Hoofdft. ' na C. G. Jaar 476. tot 622.

1

r 1

j|

i »

Sluiten