is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 93

den van verfcheidene plegtigheden, als ook van den tijd der viering van het Paaschfeest, doch lang te vergeefs. Eindelijk Melde augustinus voor, om] de uitfpraak aan een wonderwerk over te laten, i door het herflellen van eenen zieken. Alhoewel zij dit ongeern inwilligden, werd 'er echter een blinde Angel-Saks gebracht, wiens genezing de Brit fche Bisfchoppen vergeefs beproefden, maar die op het gebed van augustinus terftond zijn gezicht weder kreeg, waar door, zegt het verhaal (*), de Britfche Geestelijken erkenden, dat augustinus wel een Leeraar van het rechte geloof kon zijn, maar te gelijk verklaarden , dat zij, zonder toeflemming van hunne Gemeenten, de oude gewoonten niet konden opgeven; zij verzochten eene talrijker bijeenkomst. Deze hun ingewilligd zijnde, gingen zeven van hunne Bisfchoppen en een aantal geleerde mannen uit hun vermaard Klooster Bancornaburg, anders Bangor, op reize tot dezelve. Onder weg pleegden zij raad met eenen heiligen Kluizenaar, die hun antwoordde, dat zij augustinus te wille konden zijn, indien hij een man Gods ware, waar van een kenteeken zou zijn, indien hij eenen zachtmoedigen en nedrigen geest had, (Matth. XI. 29.) en dit zouden zij kunnen weten, indien zij laater op de vergadering kwamen, en augustinus dan voor hen opflond. Dit deed augustinus niet, waarom zij zich tegen hem, als een hoogmoedig mensch,

in

(*) beda Libr. II. Cap. 2.

III

boek XI

loofdft. laC. G. [aar 476. :ot 622.