Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 147

he, de Pools ch- Silefifche en Boheemfche grenzen. Van de tijden van karel den Grooten af, die een gedeelte van de volksftammen, waar uit dit volk befïond, aan zich cijnsbaar maakte, hernieuwden zij telkens hunne pogingen, om hunne vrijheid tegen de Franken en Duitfchers te handhaven, waar toe zij zich ook vervolgens met de Hongaren vereenigden, tot dat Keizer hendrik I, na het jaar 926, geheel Sorhenland tusfchen de Elbe en Sale veroverde ; ook bedacht zijnde, om het Christendom onder hen te vestigen, toen hij in het jaar 936 over* leed, eer hij dit zijn ontwerp had kunnen-volvoeren. Zijn Zoon otto, 'sVaders oogmerk voortzettende, rigtte in het voormalige Sorbenland, thans Meisfen, drie Bisdommen op, te Meisfen aan de Elbe, te Merfeburg, aan de Sale, en te Zeiz aan den Elster. De ftichtingbrief van het eerfte is van het jaar 948, hoewel aan deszelfs echtheid getwijfeld en dé oprigting van dit Bisdom later en in het jaar 968 gefield wordt. Het Bisdom te Merfeburg aan de Sale, werd door Keizer otto gedicht, om eene gelofte te vervullen, wélke hij gedaan . had, bij gelegenheid van eenen veldflag tegen de Hongaren, die hij overwon. De eerfte Bisfchop aldaar was boso, voorheen Monnik in het Klooster van den Heiligen emmeram te Regensburg. Deze verftond de taal der Slaviers, en maakte zich verdiend, door een groot getal van hen te onderwijzen, welk onderwijs waarfchijnlijk in het eerst beftond, in hun gebeden, gezangen enz. te leeren, ten minften wij K 2 le-

IV

BOEK II

Afdeel. II

Hoofdit. na C. G. Jaar 814. tot 1073.

Bisdommen.

Sluiten