is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 105

Onder dezen hoop van gemeene fchriftverklaarders maakte christiaan druthmar eene uitzondering; uit Aquitanie geboortig, hoewel anderen hem een' Duitfcher maken, Monnik en Priester in het Klooster Corbie, die omtrent het midden der IXde eeuw geleefd heeft. Wegens zijne geleerdheid werd hij Grammaticus genoemd. Hij fchreef eene verklaring van het Euangelie van mattheus, voor de jonge Monniken van het Klooster Stablo. In dezelve verklaart hij: „ gepoogd te hebben, den historifchen „ zin meer te volgen, dan den Geestelijken, de„ wijl het hem onredelijk voorkwam, dezen laatften „ in een Boek op te zoeken, zonder den eerften te

kennen; terwijl veel meer de Gefchiedenis de ,, grond is van alle kennisfe, en daarom eerst moet ,, naargefpoord en bevat worden; van daar kan „ men eerst volkomen tot eene andere Uitlegging „ overgaan." De bekende plaats: op deze petra zal ik mijne gemeente bouwen, verftaat hij dus: „ Op deze vastigheid des geloofs, hetwelk gij beleden hebt, zal ik mijne Kerk, en op mij u met mijne geheele Kerk bouwen." De vermaardfte plaats in deze Uitlegging betreft het Avondmaal. ,, je-

zus, zegt hij, gaf aan zijne jongeren het Sacra„ ment van zijn ligchaam, tot vergeving der zon„ den, en tot behouding der liefde; opdat zij, de,, ze handeling gedenkende, dat gene fteeds in een

Beeld doen zouden, (in figuram facerent, ) wat „ voor hun gefchied was, en deze liefde niet ver„ geten zouden : dat is mijn ligchaam, dat is,

in het Sacrament." Deze plaats is zoo ftrijdig G 5 met

IV

boek II

Afdeel. V

Hoofdft. na C. G. Jaar 814. tot 1073.

druthmar.