is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK II

Hoofdfi. na C. G. Jaano7;, tot 1517,

90 KERKELIJKE

ter, onder het gebied van den Graaf van Champagne; doch de Abt kort daar na overleden, en door den vermaarden suger opgevolgd zijnde, vergunde deze hem, te gaan waar hij wilde, als hij maar in geen Klooster van zijne Orde beftendig verblijf nam. abelard verkoos daar op eene woeste plaats aan rivier Ardusfon, digt bij de ftad Nogent, aan de Seine, tot zijne woonplaats, alwaar velen van zijne leerlingen bij hem kwamen, en eene Ketk en voor zich hutten ftichtten. Maar als hij, ter gedachtenis van den troost, dien hij in deze eenzaamheid genoten had, deze plaats aan den paracletus, (denTrooster, of onder dezen Bijbelfchen naam aan den H. Geest wijdde,) werd dit als eene nieuwigheid afgekeurd; ook mishaagde het, dat hij daar een beeld had gefield van de Drieëenheid, met drie volmaakt gelijke, rugwaards tegen elkander leunende aange» zigten; als hij deswegens de vervolgingen vreesde van twee heilige mannen van die eeuw, bernhard en norbert, werd hij onverziens tot Abt verkozen van het Klooster van den Heiligen gildas te Ruits in Neder - Bretagne, waar hij zich heen begaf in het jaar 1126, maar weder tot zijn ongeluk; want te ftreng zijnde voor de Monniken, flonden dezen hem naar het leven. Ondertusfchen vernemende, dat de Nonnen van Argenteuil, met derzelver Prioresfe, zijne heloisa, door de Monniken van St. Denys verdreven waren, ftond hij zijn verblijf paracletus , hetwelk intusfchen tot eene Abdij verheven was , aan deze zijne vrouw en haar

ge-