is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft

KERKELIJKE

V (

BOEK . II

Hoofdft. na C. G. Jaario;3. tot 1517,

erd heeft , waar in hij onder anderen zich dus litdrukte:

Gaüorum Sücrates, Plato Maximus Hespeiiarum, No^ter Anftot> les , Logicis, qukunque fiienint, Aut par aut melior, ftutliorum cognitus oibi Princcps, ingenio varius, fulnilis et acer, Omnia vi fiiperans rationis et arte loquen.li, Abaslardus erat. —

Voor het overige was het oordeel zijner eeuw ver hem zeer verdeeld, zoodat hij in eene Cbroiek van Clugny, een zwarte Kunftenaar en een ertrouvvde des Duivels heet, en dat bernharü an Clariveaux hem al de dwalingen der beruchtfte [etters te last legt, terwijl petrus van Clugny iem een eerlijk en godvruchtig man noemt, die leeds Goddelijke, Wijsgeerige en Geleerde voorwerpen betrachtte en leerde. Ook heeft petrus erenger , een van abelards laatfte Leeraren, ene verdediging voor hem gefchreven, welke ook i zijne werken gedrukt is.

Hij was in der daad een man van groote gaven oor de Wijsgeerte, en vatbaar voor alle geleerd, icid in het gemeen, maar zijne zucht, om de voorlaamlle Dialecticus en disputeerder van zijn' tijd s zijn, ftremde hem in het beoefenen der Wijseerte op die wijze, dat hij een hervormer derzeier, of der wetenfchappen in het gemeen, zijn kon, n toch wekte hij velen van zijne tijdgenooten op ot eene vrijere Wijsbegeerte, daar hij dezelve problematisch durfde behandelen; ook had hij velen der mde Romeinen gelezen, ook aristoteles , en

vee}