Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK IV

Hoofdft. na C. G Jaar 1073 xot 1517

Gevaar van den Paus te Rome.

(*) /. c. pag. 403.

(t) Vit. Gregorii VII. Cap. 45, 57» "t.

ao KERKELIJKE

worden, onder bedreiging, dat de Paus anderszins hem, als een verrot lid, door het zwaard des bans van de gemeenfchap der Kerk zou affnijden; onder . gelijke bedreiging daagde hij den Keizer in het jaar ' 1076 voor eene Sijnode, welke te Rome gehouden zou worden.

Ondertusfchen geraakte gregorius te Rome zelve onverwachts in gevaar. De Bevelhebber van Rome, cenci, dien lambert (*) quintius noemt, een rijk en magtig Heer, was, omdat hij veel wederregtelijks ondernomen had, door den Paus in den ban gedaan. Om zich te wreeken, viel hij in den nacht voor het Kersfeest, waar mede toen het jaar 1076 begon, in de Kerk, waar de Paus de Mis las, vatte hem bij de haren, en fleepte hem, onder fcheldwoorden, in een verfterkt huis, hetwelk hij te Rome had. Maar een algemeene opftand der Romeinen noodzaakte hem fchielijk, om den Paus los te laten, hoewel 'er eenige dagen lang in de ftad gevochten werd. paul van bernried (f) verhaalt dit anders, en fchrijft de mishandeling van den Paus toe aan den Zoon van eenen anderen Bevelhebber binnen Rome, dien gregorius , al onder de regering van den voorgaanden Paus, wegens zijne buitenfporigheden, in den ban gedaan had, ook befchuldigt hij hendrik IV van deze zaak geweten te hebben, doch hij is geen zoo geloofwaardig Schrijver als lambert.

J HEN«

Sluiten