Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

27

Thans befloten rudolf , Hertog van Zwaben , welf , Hertog van Beyeren, hendrik , Hertog van Karinthië, de Bisfchoppen \mWurtzburg enWorms, en andere Grooten, den eerden November des jaars 1076 te Tibur, ( in het Hesfen-Darmftadfche, ) zamen te komen, en te raadplegen over de herftelling der rust. Toen de zaken zulken ernftigen keer namen, verlieten zelfs de driftigfte aanhangers van hendrik, onder welke de Aartsbisfchop vznMentz de voornaamfte was, zijne zijde.

De vergadering te Tibur was zeer talrijk , ook. lieten zich hier Pausfelijke Legaten vinden, die op de verkiezing van eenen nieuwen Koning aandrongen. Na eenig beraad kwam men tot een befluit, dat alleen het afzetten van hendrik een einde kon maken aan de ellende van Duitschland. hendrik, die met een leger bij Oppenheim ftond, zoodat enkel de Rhyn hem van de Vorsten, die ook hun leger bijeen hadden, affcheidde, beloofde zich te zullen verbeteren, en bood zelfs aan, om aan de Stenden de regering ten vollen over te laten, alleen dat hij den naam van Koning behield. Maar de Vorsten , die hem niet vertrouwden, verklaarden, dat zij wel tot hier toe zijne bijna onverdragelijke onderdrukkingen gedragen hadden, omdat zij flechts aardfche voordeden betroffen, maar thans, nu de Koning door het zwaard van den Apostolifchen ban van de Kerk was afgefneden, en zij door Apostolisch gezag van de verpligting van hunnen eed ontflagen waren, zou het dwaas zijn , als zij deze gelegenheid niet waarnamen. Men verwachtte nu ,

dat

V

BOEK IV

floofdft. tia C. G[aan 073. tot 1517.

De Rijksvorstenzetten

HENDRIK

af.

Sluiten