Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK IV

Hoofdft. na C. G. Jaario73. tot 1517.

Dood van

adr1aan

IV.

Merkwaardiggefprek van joaj nes van

U6 KERKELIJKE

zocht hier door een fchijn van regt op hetzelve te bekomen , als hij het leenroerig maakte aan den Roomfchen Stoel, adriaan verzuimde ook niet, aan zijne verwachting te voldoen, en fchreef hem, dat in der daad alle eilanden, aan welke christus geopenbaard was, aan den Heil. petrus en de Roomfche Kerk behoorden, en gaf op dezen grond den Koning vrijheid, om zich van dit eiland meester te maken, tot uitbreiding van de grenzen der Kerk en tot verbetering van de zeden der inwoneren. Ierland was ondertusfchen reeds federt verfcheidene eeuwen Christelijk, maar moest thans volkomen Pausfelijk worden.

Midden onder zijne twisten met den Keizer, overleed adriaan IV, den iften September 1159, nadat hij zich met willem, Koning van Sicilië, en de fteden van Lombardyen , verbonden, en voor eene aanzienlijke geldfomme beloofd had, den Keizer in den ban te zullen doen. baronius en die prijzen hem, als zoo geheel vrij van het Nepotismus of Neeffchap, dat hij veel meer zich geheel aan zijne namaagfchap niet liet gelegen zijn, maar het duldde, dat zelfs zijne Moeder in Engeland behoeftig en van aalmoezen leefde.

Zij hebben deze bijzonderheid ontleend uit de fchriften van joannes van Salisbury, maar tevens verzuimd het merkwaardig gefprek medetedeelen, hetwelk deze ge" leerde man verhaald gehad te hebben met den Paus (*).

Zij

(*) joann. Sarisber. Policratic. five de Nugis Curiall. etc. L. VI. C. 24.

Sluiten