Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nsrC. G Jaari5i7 tot 1552

Dood vai

LUTHER.

£34 KERKELIJKE

vrucht en melanchthon onwaardig zou wezen, waarin luther zich ook geenszins bedroog. De eerfte aanleg van het gefprek werd van de Roomfche zijde aangevangen met kibbelen over de noodzakelijkheid van Schrijvers, die van alles aanteekening zouden houden, hetwelk zij noodeloos keurden, ook over het geheim houden der Handelingen enz. waardoor zij in ftaat waren, om hetgeen zij goedvonden, te verdichten en te vertellen; en dit werd, toen men nu begon tot de zaak zelve te komen, op last van den Keizer aan de Protestanten voorgehouden, die verklaarden,zulks niet te kunnen aannemen, en dat zij naar huis zouden feeeren, en niet eer wederkomen, voor dat het gefprek op eene billijke wijze werd ingerigt, die nuttig zijn kon. Dus werd het gefprek afgebroken, terwijl de Roomfchen zich beroemden, dat de Protestanten waren heengegaan, omdat zij hunne zaak niet konden goed maken. De waarheid was, dat de Keizer zich eindelijk had laten overhalen, om, met ter zijdeftelling van zijne tot hier toe betoonde voorzigtigheid en gematigheid, in de maatregelen van den Paus paulus III te treden, met wien hij het ontwerp gevormd had, om de gefchillen over den godsdienst met de wapenen te beflisfen.

1 Voordat nog deze ftorm uitbarstte, werd luther, die altijd van alle geweld in het ftuk van den godsdienst afkeerig was , die bidden en lijdzaamheid, benevens het gebruik van Gods woord aangeprezen had, als de eenige wapens, welke den genen voegden, die de zaak des Christendoms ter harte nemen,

Sluiten