Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

21

bannen werd. Tot zulk een ftreng vonnis bragt, r zegt men, zijn overig Hecht levensgedrag ook veel ] toe. Deze bolsec was een Karmeliter Monnik van Parys, die, te vrij gepredikt hebbende, van daar gevlugt, en te Geneve gekomen was, alwaar hij, met verwerping van de Monnikskap, de Geneeskunde oefende. Hij werd vervolgens ook te Bern, en wel tot tweemaal toe, gebannen, en keerde, toen hij nergens door de Protestanten aangenomen werd, tot zijnen voorigen Godsdienst terug, waarna hij, om zich op calvin en beza te wreeken , eene gefchiedenis van het leven en de zeden van calvin en beza heeft gefchreven, vol bitterheid, logenen en laster.

Ondertusfchen verbrak het geval met bolsec de vriendfchap tusfchen calvin en jacques de bourgogne , wiens vader boudewyn een natuurlijke zoon geweest was van filips den Goeden, Hertog van Burgondi'è. Deze jacques of jacob van bourgogne had den Roomfchen Godsdienst verlaten, en was getrouwd met jolante van brederode , uit den ouden ftam der Graven van Holland; hij had eene allefnaauwfte vriendfchap aangegaan met calvin, waarvan de Brieven van dezen Hervormer aan hem getuigen. Maar dewijl hij bolsec als zijnen Geneesheer gebruikte, mishaagde hem deszelfs hechtenis en verbanning, en zocht hij denzelven , zoo veel hem doenlijk was, te befchermen. Hetwelk calvin aanleiding gaf, om de vriendfchap met hem te breken, en zelfs zich met hevigheid tegen hem uit te laten.

B 3 Na

a C G. aan 517. at 1552.

Sluiten