is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66 KERKELIJKE

na C. G. Jaari552 tot 1700,

Verdien, ften van schiere ,

SICCAMA,

«nz.

vitringa's dogmatifche methode daarentegen , hoe vele oordeelkundige voorflanders dezelve vond, werd evenwel van f>mmigen ook zeer overdreven, als onder dezen wel het meest van nikolaas schiere, deszelfs leerling, en Predikant te Bolswaard, die ten jare 1718 in het licht gaf een uitgebreid werk over de leer van alle Goddelijke testamenten en verbonden (*), doch geene navolgers gehad heeft. Onder de echte leerlingen van vitringa blonk, behalve zijn' zoon, ook campegius geheeten, blijkens deszelfs theologifche Jlellingen (f), hermannus venema en meer anderen, ook bijzonderlijk uit henrikus siccama , Predikant eerst te Harlingen, naderhand te Leeuwaarden, die ten jare 1729 uitgaf Kort begrip der ware Godgeleerdheed, waarin de grondwaarheden en leer/lukken van de hervormda kerk kortelijk verklaard, tegen de tegenpartijen verdedigd en op het gemoed toegepast worden, bij wege van vragen en antwoorden. De zevende uitgave van dit werk werd bezorgd ten jare 1767 door 'smans neef Wilhelmus siccama, Predikant op de Jouwer in Friesland. Toen was dit nog één der beste üelfelfchriften van de dogmatiek. Zoo weinige vorderingen had men federt het jaar 1729 gemaakt. Men was ja zelfs achteruitgegaan, blijkens de bijvoegfelen, welke van den gemelden

w1l-

(•) Doctrina Testamentorum & Fcederum divinorum tmnium.

(t) The/es theologiee, na 's mans dood uitgegeven door venema ten jare 1735,