Beknopt verhaal van de zevenjaarige troublen, in de Vereenigde Nederlanden, voornaamlyk te Amsteldam van 1780 tot 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar