is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt verhaal van de zevenjaarige troublen, in de Vereenigde Nederlanden, voornaamlyk te Amsteldam van 1780 tot 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m j

ge Leden der Commisfie, om dezelve afzonderlyk te mogen ipreken, wanneer Wy, in een ander vertrek gegaan zynde, van den gemelde Onzen Mede-Gecommitteerden verftonden, dathy zwarigheid maakte in het verblyf van Hare Koninglyke Hoogheid binnen Gouda; en vreesde, dat daar door zelvs tegen de intentie van Hare Koninglyke Hoogh. onder het Gemeen bewegingen zouden kunnen ontftaan, die nadelig zouden zyn voor de rust van die Stad, en Hare Koninglyke Hoogheid zelve in onaangenaamheden zouden inwikkelen; maar in bedenking gaf, om Hare Koninglyke Hoogheid een ander Verblyf voorteflaan, het zy te Woerden ; of te Schoonhoven , als beide flechts een traject van een groot uur met Rytuig van de Sluis gelegen. — Vervolgens na onderling overleg befioten zynde, aan Hare Koningl. Hoogh. het verblyf te Gouda te disfuaderen, begaven Wy Ons wederom by Hare Koningl, Hoogh., aldaar toen vindende de Freule van Wasfenaar van Starrenburg, den Grave van Randwyk en den Baron Bentinck , en communiceerden aan Hare Koningl. Hoogh. de omftandigheden, waar in de Stad Gouda en de omliggende Plaatzen zouden kunnen geraken, indien Hare Koningl. Hoogh. by Haar voornemen bleef, en Onze beduchtheid voor

on-