Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

Translaat.

COPIE.

Van Gods Genade FREDERIK WILLEM, . Koning van PRUISSEN, &c. &c. &c. volgt dé Titul.

O

nze Vriendfchap en wat Wy voorts meer liever en goeds vermogen vooraf, Edele Mogende Heeren! Byzondere Heve Vrienden en Naburen! Wy zien Ons, tegen Onzen wille, genoodzaakt een Corps van Onze Troupen, onder het Commando van den Regerenden Heer Hertog van Brunswyk Doorluchtigheids, te te laten marcheren om Ons wegen den fenfibelen en onverdraagzamen belediging, dewelke, zo als bekend is, aan Ons zeiven in dePerzóon van Onze zeer beminde Suster, van een deel der Staten van Holland, tegen de openbare en bekend gemaakte principes van het ander deel der Staten dier zelve Provincie, is aangedaan geworden, Ons eene toereikende fatisfactie te doen erlangen.

Daar nu deze Onze Krygsvolkcn door de Provintie Overysfel zullen moeten marcheren, zo verzoeken Wy UEd. Mog. niet alleen Onze voorfz. Troupes den vryen en ongefloorden doormarsch door UEd. Mog. Provintie te permitteren , maar aan dezelve ook vry Quartier

en

Sluiten