is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 NAAMREGISTER.

kundige werken, XIX. 70. T r aj a n us, (ü 1 pius; geen vervolger der Christenen , II. 5. Aanmerkingen omtrent eenen brief van punius den Jongen, en het antwoord van den Keizer op denzelven, II.

Trecius, (Galeacius) om bet geloof verbrand, XXIII. (IV.) 83-

Tremellius, (Immanuel) geeft eene Latijnfche Vertaling van den Bijbel uit, XXV, (VI.) ur.

T r e-v i fa, Priester uit Corn-#ai>, berigt van hem, XVIII. 244

Trebonianus, medevervaardiger van het Wetboek ouder justinianüs , X. 7. En andere regtsgeleerde ftukken, ald.

Trebo n ian us, X. 71.

Trokendorf, (Valentinus) bevordert de Hervorming in Polen, XXIII. (IV.)

25-

Tyacon, (Gozewyn) Regulier Monnik van Zwol, ijvert tegen het in (lokken van landen en beemden, XXIL (HL) 23.

Tyc nonius, een Donatistisch Schrijver; opgaaf van zijne uitlegkundige regelen, VIL 319. Verdere berigten aangaande hem, 320. Maakt éene verdeeldheid onder de Donatisten, 321. Oordeelvelling over zijne denkwijze als Donatist, 322.

Tyndal, (William) een

der eerde Hervormers van Engeland, XXI. (II.) 287. Verbrand, 288. Tyndal, (Willem) een Engelscbman , vertaald het Nieuwe Testament in het Engelsch, wordt naar Vilvoorden gevoerd en verbrand, XXII» (Hl.) 17-

Turrettin, (Frans) Hoogleeraar te Geneve, zijne verdienften in de Dogmatifche Godgeleerdheid, XXV. (VI.) 169.

Tzegedin, (Steven) predikt in Zevenbergen, XXIIL (IV.) 10. Deszelfs dood, 14,

ü.

Uberfeld, (Johan Willem) voorftander der Gichtelianen , XXV. (VI.) 335.

Uitenbogaard , (Pieter Janszoon) te Utrecht nagefpoord, XXIL (III.) 294.

ontkomt de Spanjaarden , XXIL (IIL) 334.

Uitenhove, (Antonis) Edelman te Gend gemarteld , XXIL (III.) 325.

Ulfilas, Bisfchop der Gothen, IV. 269. Zie Gothen.

Ut-finus, (Zacharias) opliet Ier van den Heidelbergfchen Katechismus, XXV. (VI.) 210.

Urfula, ongerijmdheid van het verhaal omtrent haar en hare elf duizend maagden , H. 403. c

Urfula, lticbting van eene orde van Nonnen aan deze hei-