is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%ï6 over de VERKEERING

Maar hebben zij ons evenwel eenmaal misleid ; dan behandele men de zaak. niet oppervlakkig ea op een boertende wijze ! Men toone zich over deezen eerften verkeerden ftap ten uiterften gebelgd , en zij niet oogenblikkelijk gereed om denzelven te vergeeven ! En baat dit alles niet , en zij gaan voort ons met uitvluchten en kwinkflagen tc misleiden : dan ftraffe men hen met verachting en aanhoudend wantrouwen, het welk men ftelt in alles wat zij fpreeken en doen , totdat zij zich verbeteren ; doch het is zeer zeldzaam , dat hij , dien flinkfche ftreeken tot een gewoonte geworden zijn, weder op den weg der waarheid terug gebragt wordt.

Alles wat over dit onderwerp gezegd is, geldt ook van het gedrag jegens de leugenaars,

17-

't Geen men in de famenieving een mndmaar ier of cpfrüjder en fneever noemt, is een geheel ander foort van menfchen. Deeze hebben het oogmerk juist niet , om iemand eigenlijk te bedriegen. Om zich met meerder glans te vertoonen ; om de oplettendheid van anderen op zich te trekken; om anderen zulke grootfche gedagtea van hen inteboezemen , als zij-zeiven hebben; ■om door het verhaal van zeldzaame gevalfen oplettendheid te verwekken ; of om als aangenaa-

mc