is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hedryven van een welgeregeld huishouden. 247

„ in dezelve te maaken, om dat hy dwaaslyk, en j, dat in een ouderdom wanneer de menfchen door„ gaans wyzer worden, zyne genegenheden als „ wegwierp, door ze te vestigen op een meisje >, dat geen geld had. Hoe hing ons hart over haar, 3, eene der leevendigfte zoo wel als fchoonfte van >, haare fexe, om dat zyde veelvuldige, de voor>» deehge aanbiedingen haar gedaan, affloeg, en „ ^n armen prediker volgde, op de inkomst van 3 vyf honderd guldens, ineen afgelegen hoek van « ons land. Maar de ondervinding heeft my ge« leerd, dat wy 't gelukkigst paar dat wy kennen, „ beklaagd hebben. Ik brand van ongeduld om „ u alles wat ik van hen weet bekend te maaken," Het dorp L*** is omtrent twaaIf ]fin yaQ deze plaats gelegen, en naar myn gedagten het vermaalcelykst ftuk gronds van geheel O*** _ Ik moest u vooraf gezegd hebben, dat onze vriend, door het overlyden eener naabeftaande , in ftaat geheld wierd om zyn vrouw van M*** te voeren met een fom van bynaa veertien honderd guldens m eigendom ; geen bevordering van belang kun. nende verwagten, om redenen ons bekend , hervormde hy, met een deel van dit geld, de oude rastory in een klein Jandpaleis, en zeven morgen Jands in een hoeve en hof, die een aanzienlyk man van onze proviatie met vermaak befchouwen zoude.

li Het huis ftaat op een kleine hoogte, binnen de bogt van een' rivier, met een vierde deel van een morgen moestuin, .door een nog ftevigen ouden Q 4 muur,