Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cv)

E T

QUADRILLE-SPEL. Bladz.177

Uitrekeningen, welke die geene noodzaaklijk moeten yerftaah, die eenigermate in dit Spel gevorderd zijn. 178

Bene Uitlegging en Toepasfing der voorgaande Uitreekeningen. . . 179

Kans-reekeningen, aangaande zommige gevallen, waarin men de Quadrille-* Spellen Sansprendre winnen kan ; met eene aanhaling van andere /pellen , die men liefst niet Sansprendre /peeJen moet. . m # < jg^

jDc Wetten van het Quadrille-Spel. io^

Een Woordenboekje van de bewoordingen en kunst-woorden in het Quadrille-Spel. . , . 20I

HET

Sluiten