is toegevoegd aan je favorieten.

Volledig onderwijs in het whist- omber- quadrille- en piket-spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maat den Koning, de Koningin of den Boef van Troef heeft, en fchooti het omtrent zeven tégen twee is, dat uw Maat geen twee Honneurs heeft, toch, zoo hij bij geval dezelven had, en het blijkt, dat het de Koning en de Boer zijn, ia dat geval, daar uw Maat de Tien van Troef zal doorlaaten, en daar het rj tegen 12 is, dat de laatfte Speelder de Koningin van Troef Zoude hebben'^ vooronderlteld zijnde, dat uw Maat dezelve niet had, in dat geval, indien uw Maat voor de hand zit, dan fpeelt hij in uwe fterke Suite, én wanneer gij aan het uitfpeelen zijt , dan moet gij Troef Negen fpeelen, hetwelk uw Maat in ftaat fteld, om bijna zonder fout de Koningin te haaien , zoo hij agter haar hand is.

Het voorgaand geval bewijst, dat het omkeeren van een Aas tegen u, minder voor» deelig voor uwe tegenpartij kan gemaakt worden; mits gij volgends deezen regel fpe?lt.

II, Wanneer de Koning of Koningin aan uwe regterhand omgekeerd zijn, dan kan men van ihetzelve fpel gebruik maaken; maar gij moet altijd uw Maats bekwaamheid wel onderfcheiden, wijl een goede Speelder een

ge-