Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

.Zedert dien tyd, dat men het beklagenswaardige vooroordeel heeft varen laten , als of men de kunst des Oorlogs niet anders dan in den Oorlog zelve zoude kunnen leeren , als ook, dat den minderen Officier alleen nodig heeft, zich omtrent den kleenen dienst te bekommeren , hebben zich veele voorname Mannen; voornamentlyk in deeze laatfte Eeuw, door het uytgeven van hunne werken, over de Wetenfchappen van den Krygstdienst, beroemd gemaakt, en aan de Officieren daardoor gelegenheid gegeven, in tyd van Vrede den Oorlog in hunne Kamers te kunnen leeren, zy hebben ons hier door op den weg gebragt om de Kunst des Oorlogs als eene Wetenfchap van veel nut te befchouwen. Ja ! een Koninglyke Pruififche Infpeóteur Generaal, heeft zich tot welzyn der Officieren,de moeiten gegeven , het Exerceeren der Soldaten tot eene Wetenfchap te maaken , en daar over een Werk van veel nut uytgegeven, om het zelve voor een jong Officier ligt en gemakkelyk te doen worden. Het was te wenfchen, dat dit Boek in handen van ieder Officier was, dat het de achting van de Militaire geleerde * 2 Wae-

Sluiten