Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE HINDERLAGEN.

IIJ

Men legt dezelve van Cavallerie of vanlnfantes irie, of van beide te zamen,men richt zich hier in i :alleenlyk na de grond of plaats, en welk zoort van 'Troepen op dezelve ageeren kunnen, even gelyk : men in het getal derzelve zich na de fterkte van den ' Vyand richten moet. Hooftzakelyk behooren hier ; 1 toe, wel opgebragte Troepen, die niet tot het der ferteeren geneigt zyn, die den Bevelhebber vol11 gen en zich ftil houden, daar by durft niemand ta1 bak rooken, ook moet geen mensch mede gcnooli men worden , die verkouwen of verftopt in het H; hoofd is , ook moeten er geene hengften onder de 'j paarden zyn, die men mede neemt, alzoo door | het minfte gerugt, den Vyand de hinderlagen ont3 dekken kan. Brood, Fouragie en water voor de :'| menfchen, moet insgelyks mede genoomen worden, ;a wanneer het in de nabyheid niet te krygen is, op :[ dat niemand over het nodige te klagen heeft.

« : /

De gronden van den Oorlog zyn veelerlei, voorI namentlyk in het leggen van hinderlagen, ten dee■ len legt men die, om een vyandelyk Convooi, "I Waar van men naricht heeft, aan te vallen, te ver1 nielen of weg te neemen; ten deelen om den Vyand in het Voerageren te verhinderen; Couriers, waar mede men narichten bekoomen kan, of voornaa: me perfoonen van den Vyand, op te vangen; een I fterke vyandelyke party teflaan, en de plaatsom 1 H 4 zich

Sluiten