is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen van den graave van Ferrieres-Sauveboeuf, in Turkye, Persië en Arabië, van 1782 tot 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Turlfën, Perfiën en Ardbiën. 6$

rens de Graaf de Choifeul- Gouffier zig daarvoor verantwoordelijk gefield zou hebben; hetwelk hij niet hebbende willen doen, zoo wierd hem vergund om te Confiantinopolen te blijven. Deefe tijding die ik op eene zeer omftandige wijfe ontving, moest mij noodwendig aanzetten, om mijne klagten bij het Ministerie in te brengen, over de handelwijfen van deefen Ambasfadeur, die zig verbeeldde dat ik de neutraliteit te buiten ging, door het zenden van wapenen naar Confiantinopolen, op een tijd dat hij zelve den Turken had vergund om twee Franfche Scheepen uit te rusten en hun vlag op dezelven te planten, om een Detachement Franfche Ingénieurs en Artilleristen, met Ottomannilche Troepen, naarOo fakow over te voeren..

I. Deel. E ZEVEN-