Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Tarkyën, Perfiën en Arabiën. 217

zelve in ftaat van verdediging ftellen, beter, dan de flegte ftukken gefchut in deszelfs fnijdingen geplaatst.

De Voorftad, door Handwerkers en Armeniërs bewoond, is grooter, dan de Stad zelve. Deze laatften maaken het grootfte getal van derzelver inwoners uit, die Erivan als de hoofdplaats van hun Vaderland befchouwen. Zij verzuimen niet, de overblijfzels van Anaxata, eenige uuren van daar, te gaan bezoeken, om 'er aan de zielen hunne Voorvaderen traanen te offeren , en de fpooren te befchouwen der Hoofdftad, alwaar Tigranes aan gansch Armenië wetten voorfchreef.

De Zengui loopt dwars door Erivan; deze rivier koomt uit een meir, in het welk men een Klooster op eene rots gebouwd heeft, welke een klein eiland vormt. Het word door Armenifche Monniken bewoond.

Erivan is al dikwerf een voorwerp van mededinging geweest tusfchen de Turken en die Perfen , die zedert Nadir Cha er meesters van zijn. Het Paleis, het welk door den Lieutenant Generaal van 4chmet kan bewoond worden, ftaat in de vesting en is van eene groote uitgeftrektheid; de groote plaats, beplant met fchoone boomen, is zeer ruim, en de trappen rondom zijn met gewelven overdekt, en hebben koftelijke winkels.

O 5 Het

Sluiten