is toegevoegd aan je favorieten.

Voor godsdienst, deugd, en vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;m VERGENOEGDHEID,

Schrek gij zomtijds hier bittre traenen,

Denkt dat een fterflijk oog die fchreit. — Of, fchijnt een zon die nooit kan taenen

Op 't brooze dal der fteillijkheid? Zaegt ge ooit een Lente in deeze ftreeken, Die voor den ftorm niet is geweeken,

Wanneer de winter haer verving?... o! Toeft geen heil, dat nooit verdwijne. ~ Denkt fteeds, wat voorfpoed u omfchijne: 'k Ben eindig, 'k ben een fterveling."

Treed vrolijk door de blijde drcevcn

Der fchoone, lagchende Natuur. Vereert, door een genoeglijk leven,

De zorg van 't liefdrijk Albeftuur, o! Dat uw hart in dank ontbrande! Dat teêr gevoel zij de offerande

Den besten Vader tocgebragt. ~ Rijpt, vrienden! rijpt dus hier beneden Voor de .onbeperkte zaligheden

Die ge in den fchoot der Godheid wagt,

ft AEN