Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REINOUD van ADELFING. 31

■t Schoonde, vlugfte en moedigst ros

Had zich Reinoud uitgeleezen. \ Jeugdig, vuurig dier fcheen trotsch

Op zijn' fchoonen last te weezen.

Reinoud vondt zijn twintigtal

Uitgeleezen Wapenknegten Vaerdig, om op d'eerden wenk

Onder zijn bevel te vegten.

„Vrienden!" zegt hij: „ zo uw moed „Ooit uw weerpartij deed' wijken;

„Zo gij ooit door dappre daên

„Uw getrouwheid mij liet blijken;

„Dat mijn oog dan deezen dag

„ Uwe 'heldendeugd aenfchouwe! „Zweert gij allen bij het kruis

„Mij gehoorzaemheid en trouwe?"

Allen zwoeren zij den Held,

Onder 't fchudden hunner fpeeren, Niet dan met de zegeprael

Uit het dagveld weer te keeren.

„Roomt,"

Sluiten