is toegevoegd aan uw favorieten.

Catharina Herman. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 I CATHARINA HERMAN,

V IJ F D E B E D R IJ F.

EERSTE TOONEEL. Een vertrek in 't verblijf van bucquoi.

bucquoi. alonzo. bucquoi.

Ja, fchoon ik mijne ftem aen 't ftrenge vonnis gaf, Ik grauw van zulk een wraek.

a l o- n z o»

Wraek?... 't is gerechte ftraf,

b u c q u o I.

Dit kan het heilig recht, Alonzo! nimmer leeren.

't Vervolgt het misdrijf flechts om grooter kwaed te weeren.

't Bedoelt in zijne ftraf het nut der maetfchappij,

Ver dat een eigen wraek zijn haetlijk oogmerk zij.

Zal dit het middel zijn om tot ons doel te raeken ?

Zal dit der Belgen hart voor ons gedweeër maeken ?

alonzo.

'k Verftom, dat gij, mijn Heer! die fnoodaerts deernis biedt.

De