is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de stuurmans-konst. Waar in verscheidene voorstellen, die op zee haar nut hebben, voorkomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8o )

Logarith: v — S'- 20"omdat98ook het teken min: heeft — 39:50 waare Red: zie hier boven

—45: Va''

367/ 44 gcobferveerde Diftant:

35//58' 50" voor de distantie gecorri. geerd van de effecten van Refractie en Parrallax.

Dist: volgensrten6u:377/i9,4°C37?/i9/4o Naut:Almanach3 9U: 35»3^' 33;35//58'so tyd

2 Maart 1778. C C der^bferv:

Verfchil in beweeg: in 3u: 17 47' 7 1120' 50 differentie tusfchen 6 u: in de tyd d: obf:

ïj? 47' 7" geeft 3 uur wat 17,20' 50 60 60

107 80 60 60

6427 4850 3

14550^2 uur 1696^15 minuten

5355 {5o feconden. 6 Uuren in de obfervatie zyn 2 uur 15, 50 van elkander af, dat de obfervatie laater voorgevallen

is,