Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Lucht-gelykende Vloeistoffen. 907

Wy leeren dan uit deeze foort van ontvlam, èaare-lucht, dat , fchoon het zeker is dat de rmeeste foorten van ontvlambaare lucht , behalven het Phlogiston , een zuur tot bafis hebiben , 'er echter ook ontvlambaaie lucht van het (loogzout en Phlogiston kan worden daargelteld. ^Men kan dus, voor zo verre ons de proeven lieeren , in het algemeen vastftellen , dat alle •«bekende foorten van ontvlambaare-lucht , behalven het Phlogiston , een zout tot een betond-deel hebben ; welk zout een zuur is , Igelyk in de meeste foorten van ontvlambaare tucht, of een loogzout, gelyk in die waar van wy thans handelen. Nadere ontdekkingen kunnen ons misfchien zulks anders aantoonen, dan (tot hier toe fchynt 'er geene ontvlambaare-lucht üte zyn , welke niet eene van deeze beide zouten tot zyn beftand - deel heeft.

iéieel en al ontbonden te woHen ; deeze foort van ontvlamIfeaare-lucht hier toe maar if maat nodig heeft. Dit bewyst niet alleen , dat het Phlogiston in deeze lucht niet in die hoeveelheid is , maar het toont ook by omkeering, dat de loogzoutige bafis in deeze lucht grooter is, dan de zuure bafis tin de andere foorten van ontvlambaare-lucht; en verklaardt .Idus , waarom men , by de ontbinding deezer lucht , veel Merker en duidlyker het loogzout bemerkt , dan het zuur by 1de ontbinding van de andere foorten van ontvlambaare-lucht.

$• 50.

Sluiten