Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o3 ANTWOORD op ee VRAAGE

§• 50.

Daar wy hebben opgegeeven welke bewyzen 'er zyn , die aantoonen , dat 'er, behalven het Phlogiston , ook nog een zout in de zaamenftelling der ontvlambaare-lucht gevonden wordt, zo laat ons nu ook onderzoeken , welke zwaarigheden tegen dit gevoelen zouden kunnen worden ingebracht.

Voor eerst toonen de proeven van M. de la Metherie , dat men doormiddel van metaalen in water te plaatfen , ontvlambaare - lucht kan voordbrengen, die in allen opzigten aan gewoone ontvlambaare-lucht gelyk is. Uit deeze proeven meenen dan fommigen te mogen afleiden , dat men ook ontvlambaarelucht zonder behulp van eenig zout kan daarftellen , en dus, dat het geheele bewys, dat men , voor de aanweezenheid van een zout in de ontvlambaare-lucht , uit haare zaamenftelling ( Synthefis) afleidt , niet alleen vervalt, maar dat deeze proeven aanduiden, dat het zuur tot de voordbrenging der ontvlambaare - lucht niet anders doet , dan dat het 't Phlogiston der metaalen losmaakt, en aan het zelve gelegenheid geeft, om zig in eenen vluggen ftaat, dat is, in die van lucht te vertoonen.

Wy

(«O Journal de Phyfyut, Tom. XIX.

Sluiten