is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KENEN JONGMAN, E% 417

Ondertusfchen deed zig aan de Roede mede een zware flipje op , het welke gefcarificeerd wierd: terwyl de krachten van den Lyder fterk verminderden, wierd de Koorts heviger, fchoon eenigzins tusfehenpozende. Ik vond geraaden om in het hevigfte van de Koorts een verkoelend Julapium , en m de vermindering het afkookfel van Koortsbast voortefchryven.

De Koorts, die 'snamiddags vry hevig was, deed den Lyder ylhoofdig zyn : Het geheele Scrotum was nu koolzwart , droog , en gerimpeld , als de huid van een Rhinoceros.

Den 15. des Donderdags morgens was het Koudvuur over de geheele Roede verfpreid , 't welk wy van gelyken , om meerder verftikking voortekomen , learificeerden.

De zwelling van den Balzak was langzaamerhand verminderd, nu geheel geweeken en flank geworden. Het Koudvuur begon te ftaan in de rechrer liesch. Het bederf en de flank waren nu zeer fteik, zoo dat wy in plaats van de Spir. Sal marin. nu de Spir. Sal. Ammomac. en de Elixter propt ietat. namen , welke wy met de Spirit Junip mengden, om het bederf krachtdaadiger tegen te gaan , en den flank draaglyk te maaken.

Deeze middelen en de Pap wierden alle drie uuren vernieuwd. De Lyder bevond zig toen XXIV. Deel Dd zeei