Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 24 )

blijft hun over, daar redres bij het opperfte Geregtshof te zoeken. Dit heeft in alle Landen plaats , zelfs het Obcrappellations Gerigt te Casfel wees in een Procedure tusfehen den Landgraaf en een Onderdaan, dat privaat Per' foonen in ftrijdige Jagtgercchtigheid, met den Landsheer in posjèsfirio fummariisfimo kunnen gehandhaaft worden. Zulks is te voren in deeze Provintie ook aldus begreepen, zoo als men uit de hier onder aangehaalde Placaaten zien kan.

Dit heeft de Landfchap ook alzoo ver* ftaan, volgens Rcfolutie van den 21 Oétober 1756, door aan den Heer van Bronckhorst te permitteeren, zijn gefustineert recht van Jagt op Veluwen tegens den Momboir, voor 't Hoff te entameeren.

Dus verre dan aangetoond hebbende, het recht der Landfurstelijke Hoogheid en namens dezelve, der Erfïladhouder in der tijd, aangaande het oeffenen van den Wildbann, blijft over te examineren, wie tot de Wildbaan in Veluwen beneffens den Landsheer berechtigd was, en wie de Jagtgerechtigheid competeerde.

De Wildbaan een regaal zijnde, kan niemand

Sluiten