is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over't recht van de jagt op Veluwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 >

overgaan tot het geen zedert de afzweering van Koning Philips heeft plaats gehad, en onderzoeken of de omwenteling der Regeering ook eenige verandering hier in te wege gebragt heeft.

Eene bepaalde ftelling die men aannemen moet, is dat bij 't afwerpen van 't juk der eenhoofdige Regeering, en het invoeren van eene allergelukkigfte Gemeenebest Regeering, geen bijzonder Lid der Maatfchapprj meerder recht verkreegen heeft, dan hij te vooren bezat.

Ten wiens opzigte zonde hij dat recht verkreegen hebben? Van de Hooge Overheid, Dat zou alle gronden van Regeering omverwerpen;— Van zijn meede Landsgenooten? Zouden dezelve daa? door niet geprejudicieert worden, en het oud verkreegen recht van een ieder gefnuikt, en alles op losfe fchroeven gezet.

Men kan immers iemand in zijn recht verfcheïdenlijk verkorten, of door, dat men hetzelve iemand afneemt, of dat men eert- voorrecht dusdanig algemeen maakt, dat den Perfoon die het zelve uitfluitend bezat, daarvan geen gebruik meer maken kan. Indien - E 2. men