Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad PARIJS. 31

Hoor le Gros in den antieken fmaak bewerkt, en wvaar over eene kunstkundige Verhandeling door den IHeer Gosley in 't licht gegeeven is.

Achter dezen Vijver is een Terras, of ophooging wan aarde, na deszelfs gedaante fer a Cheval of het IHoefijzer genoemd, aangelegd,'t welk den Tuin naar ede zijde van den weg naar Verjailles befluit ; te imidden van deze opgaande hoogte heeft het ftandIbeeld van Lodewijk XV. te paard, geftaan; doch (dit is even als de marmeren,te paard zittende, Faam, ien het beeld van Msrcurius, dat op de hoeken van ! het Terras pleeg te ftaan , in de laatfte beroerte ^oor het volk vergruisd.

Men vondt voords in dezen prachtigen Tuin de fraaifte Beeldhouw-werken, die de grootfte meesters, als le Pautre, Slotz, Flemen, Marsij, Regnaudin en van Cleef eer aandoen.

Nevens de Tuilleries vindt men een Gebouw, dat weleer tot een Manege diende , en waarin de Nationaale Vergadering derzelver zittingen naaderhand gehouden heeft; daar achter komt

Het Klooster der Geestelijke Dochters van Maria-Hemelvaart (les Filles de V Ajjomption) ten voorfchijn ; zij worden ook de gastvrije Nonnen , les Hofpitalieres, genoemd, om dat zij door Estienne Haudrij , de Schildknaap van Koning Lodewijk de Heilige, ingefteld zijn, om arme zieke vrouwen optepasfen en te herbergen. De Kerk is zeer pragtig van Bouworde, en met een fchoon Schilderftuk in het gewelf van den Coepel voorzien, verbeeldende

Sluiten