Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15© BESCHRIJVING der

laag kooien gruis legde , en daarover heen een koperen plaat, met een opfchrift , ter gedachtenis dat Lodewijk XIV. in 1699, dit Altaar gefticht hadde; over deze plaat werdt weder een laag koolengruis gedekt, en daarin twee gouden en twee zilveren Medailles, bij die gelegenheid geflagen, verborgen; de gouden Medailles woogen elk 5 oneen. Over dezelven werdt weder een koperen plaat gedekt, en deze werdt met een looden in 't vierkant gevormd dekfel geheel overtoogen; daarop begon men den grond van het Altaar te vestigen, zo dat dit alles zig zo lang voor de oogen van bet menschdom verbergen moet, tot te eeniger tijd het geheele Altaar omgeworpen , en de fundamenten ontbloot worden.

Men begon daarop eerst in 1703. naa dat men reeds verfcheiden ontwerpen, teekeningen en pleistermodellen , waar onder een van Mansard , afgekeurd hadt, werkelijk verder te bouwen, en eindelijk ontftondt uit dien arbeid , het tegenwoordig voorhanden zijnde hoog Altaar, 't welk van Egyptisch marmer, iirde gedaante van een aloude Tombe voorkomt, en met meer dan levensgroote Engelen en andere verfierfelen van verguld metaal verfierd is; aan de beide zijden pleeg men de twee levensgroote marmeren ftandbeélden van Lodewijk XIII. door Cousteau le Jeune, en Lodewijk XIV. door Coysevoix te bewonderen; doch deze zijn thands mede onzichtbaar geworden. Daar tegen over heeft het Standbeeld te paard van Philippus de Schoone

wel-

Sluiten