is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 233

Spiegel te behouden, door belofte aan eenen der plonderaaren om dien elders te zullen verfloppen , voorts verkoopen en het geld zamen deelen , in de hoope van door deezen list het kostbaar ftuk huisgeraad te zullen -bergen; doch een ander booswigt dit-bemerkenden, tradt toe, ftak met zyn mes een ftar in het glas, en vernielde alzo dit vorftelyk gefchenk. Burgemeefter bore el zelve hadt zich midlerwyl aan het gevaar onttrokken, en was agter over de fchutting by eenen zyner gebuuren gevlugt.

Intusfchen waren de Burgers in 't geweer gekoomen, die het Graauw, hier nu alles hebbende uitgeplonderd, met kleine moeite ten huize uit dreeven. Doch het gepeupel is als een driftig paerd;het houdt niet op van hollen, tot dat alle zyne kragten hem begeeven hebben. Kapitein spaaroog hadt eenigen hunner gegriefd, en dit konden ze niet ongwroken laaten. Met een dol geweld ftreeft het na zyne wooning, ftaande op de Reguliersgragt; men klopt aan , dringt door de naauwlyks geopende deur na binnen, en vernielt 'er alles wat men by de hand vindt. De Kapitein bezat, onder andere, eene kotsbaare verzameling van kunftige Schilderyen; deeze , benevens Bedden en ander huisgeraad, wierden deeriyk gefchonden of vernield. De kruiskazynen wierden uit den voorgevel gebroken, en in het P s wa-