is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 191

bloed hunner makkeren: dit alles werkte zo kragtdaadig op hunnen baldaadigen geest, dat 'er geen houden was aan de boosheid, voor en aleer dezelve haaren moed gekoeld hadde. Niet verre van de Botermarkt, op de Keizersgragt by de Reguliersgragt, woonden de Pagters adriaan en ptetek de nooy, vader en zoon, in het zelfde huis. Derwaarts begaven zich , genoegzaam op den 'Middag , omtrent twintig zo Mannen als Vrouwen , vooraf gegaaa van eenen hoop Jongens. De laatften openden het tooneel met het infmyten van de glazen , waar toe ze fpoedig hulp verkreegen. Daarop baande men zich eenen weg in het huis, door het openflaan van de deur, met bylen en hamers. Nu hadt de plonderziekte eenen effenen baan. Als met een Sneeuwbui wierdt de lucht vervuld, door de Veeren, welke uit de opengefneedene bedden vloogen. Kabinetten, Kasfen, Ledikanten, Tafels, de fraaifle Spiegels, de kostbaarse Porceleinen , 't wierdt alles vermorzeld , vertrapt, verbryzeld , en het gereede geld , welk men 'er vondt, in het water gefmeeten. Zy vernielden de Marmeren posten in het Voorhuis, fneeden de fraai gefchilderde Zolderllukken aan lappen, braken zelf een gedeelte van den hardtleenen Voorgevel af, en wierpen de Dakpannen met het Latwerk van boven.

Hoe dolzinnig nu ook de Plonderaars zich aan?

ftel-