is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 17B3. «23

Amsteldam.

Volgends jaarlykfche gewoonte zyn wederom verfcheidene'Keuren door den Gerechte den 28 January gemaakt, en den 30 daar aan volgende afgekondigd. .

„ I. Myne Heeren van den Gerechte der „ Stad Amfterdam , gezien hebbende , de

zwaare kosten , welke jaarlyks door de , Zandfchippers of Ballast Ponders moeten „ worden gemaakt by het meeten hunner „ Scheepen, Schuiten of Ponten in confor„ mité van het 3de Articul van de Groote „ Ordonnantie op de Zandfcheepen in dato

15 Juny 1616, hebben goedgevonden het „ voorfz. Articul te Abrogeeren en dezelve „ Ordonnantie te amplieeren zoo als dezelve

geamplieert word mits deze."

„ Dat de Zandfchippers of Ballastponders, , wanneer hunne Schepen', Schuiten of Ponten 1 eens mét Zand gemeeten en gemerkt zyn en ' boven de voor- en agterfteeven de yzere Bou* M ten volgens de Ordonnantie zullen geflagen 'l zyn, en vervolgens aan het Ballast - Comp* toir in het Boek zullen zyn aangeteekend, !' daar na van deze meeting met Zand jaari? lyks zullen worden bevryd , echter met j dien verftande , dat het zelve voorts tot '* voorkominge van alle fraudes, zoo dikwils " zal gefchieden , als de Commisfaris van " het Ballast - Comptoir zal kunnen goedvin" den, het zy by Vertimmering ofteVernieuf wing, van hunne Scheepen, Schuiten of

Ponten ofte wel om zodanige redenen, " Ra » als

Amsteldam.