is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* NIEUWE NEDERLANDSCfiE

Am.

fTECDiM,

gevallen is , js de laafte Post uit Holland , die reeds eergisteren hier had móeten zyn, heden aan* gekoomen. Ik heb de eer &c.

(Getekend)

Lesteveijow yAN Berkenrode,

Parys den 6 Maart 1783» .

Den a3 February zeilde uit Texel naar Zee, 's Lands Kotter de Merkuur , onder bevel van den Lieutenant J. Ort, om de tyding van den wapenftilftand naar de West-Indien te brengen. Den 4 Maart ilak uit Texel in Zee het Esquader van den Kaptein J.P.van Braam, die het Schip Utrecht van 6.0 ft, voert; 'er zyn op denzelfden dag van voor Rammekes in Zee gezeild de Oorlogfchepen, Goes, Wassenaar, PRiNCEsLouiSA,ende Fregatten Monnikendam en Juno, alsmede het O. I. Comp. Schip de Geregtigheid, Kapt, Segon, naar Ooft-Indien beftemd, onder het gebied van bovengem. Kaptein P. van Braam,

Op de Werf van Job May_ en Comp. aan het einde van Wittenburg, binnen deze Stad, wordt voor rekening van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Westfriesland , een ftel Kameelen gebouwd, waar van de e'étie weinige weekenigeleden, en den andere den 8 Maart, is te water gelopen.

Deze dag van den 8 Maart, de verjaardag van den Erfftadhouder, is hier rustig afgelopen. De Scheepstimmerlieden of zogenaamde