Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beven-

TER.

Brhfder C.Q.aan

denPrins ever de recotn-

manda • 1 tieri. 1 I

1

<

i

t l

l

E

jr4 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Burgery in dit haar verzoek tragten te voldoen en genoegen te geevem

(Onderftond) pro vero ExtraSiu

(Was geteekend) A. Persoon.

De kief, welke de Gemeente over deze zaak aan Z. U. Hoogheid Ichreef, luidde aldus:

DOORLUGTICSTE VORST EN HEERE!

Qoor de goede Burgery dezer Stad aan ons bv _ Requeste verzogt zynde, om voortaan in het uezen van S. en R. en in 't vervullen van va:eerende Gemeensrnansplaatfen op geene hoe ook ;enaamde Recommandatien eenigen agt te flaan, naar die Keur volgens den Jaarlykfen Eed en stads Wetten te verrigten, hebben wy gemeent, lit zeer biilyk verzoek gaaf en zonder eenige Reerve te moeten accordeeren , Wy hebben niet villen afzyn U. D. H. van deezen onze Refoluie kennis te geven, gelyk wy doen by deezen. Sgfïen °' H' iD dC befchermin2e des AI-

DOORLUGTIGSTE VORST EN HEERE

Uwe Doorlugtigfte Hoogheid Ootmoedige Dienaaren

De Gezwooren Gemeente der Stad Deventer, even ter io

an- J7Ö3- Uit aller Naam

(Was Geteekend) A. Persoon.

Daar

Sluiten