Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1786. 523

Den 21 is alhier overleden de Heer Mr. Jacob „ de Meyer , in leven Oud-Ordinaris - Raad van Jüftitie, Advokaat-Fiscaal van Neërlands-Indien Q»£ pro interim Water-Fiscaal te Batavia enz. D]

Den 22 is by de Ed. Gr. Achtb. Vroedfchap dezer Stad, in piaatfe van wylen den HeerMr.Pieter Cornets de Groot, aangefteld tot Bailluw en " Dykgraaf van Schielaud Jonkheer Johan Matten^ Baron Ccllot d'Escury.

By het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit op de Maze is aangefteld, tot Architeft en lufpecleur*Generaal van de Gebouwen, Lootten, Huizingen enz., aan het gemelde Collegie behoorende, de Heer Jan Guidici.

Over de 24 Compagnien Schutters dezer Stad, zyn, volgends de nieuwe inrigüng aangefteld en benoemd. Tot Collonel, Mr. Nicolaas Martwus Boosaeit vaa Alblasferdam. Tot Kapteinen,No. 1,

T T. Cremer; No. 2, " '■> No. 3,, J. van

Rykevorfel; No. 4, N. Montauban van Swyndregt; No. 5. J. Hoofd\ No. 6. F. Blondeh. No. 7. JH.Frescarode; No. 8, A. Burmeifter\ No. 9» M. Baalde; No. 10, T. Brown, Junior ; No 11, Mr. L de Witt; No. 12, A. van Rykevorfehïio.iz, J. Willemfe; No. 14> J. van der Pot; No. 15, G. Costerman; No. 16, F. R. Overfchie; No. 17» P. Juta; No. 18, Mr. J. R. W- Ram; No. 19, P.Caarten; No. 20, G. van Gennep; No. 21, A van der Velde; No.M,P.EUinkbuyfen; No. 23, J. Havelaar Junior; No. 24, L- Zwyndregt. Tot Lieutenants, in No, 1, Dr. L.Nolst; No. 2, C. £«»5i N<». 3, ^. No. 4» r-f°Se/ï

No.«;, P. SW*«r» No. 6, 3*. Penning; No. 7. fl. Leemputte; No. 8, ^ ate No. 9,

Voogd; No 10, J. C Sfocöfa; No. 11, R.Bremt No. 12, ÏT. Po*; No. 13, P- Beyerman;jXo. j4, Dm No. 15, ƒ. Tt van der Wiet;

iran» ;rino

fder,

5 hoo-

[ en

.ge

mte-

VAR3

4z*

Sluiten